Зразок методичних розробок для надання для розгляду


Законодавчо-нормативна база з питань організації та проведення атестації педагогічних працівників


Особиста методична картка вчителя Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки, що атестується


Методичні рекомендації щодо оформлення методичних розробок на присвоєння (на відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»


Рекомендовані вимоги до узагальнення досвіду роботи (методичної розробки) практичного психолога на встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії «практичний психолог-методист»


Перспективний план атестації вчителів Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки на 2017 – 2022 рр.


Наказ "Про проведення атестації педагогічних працівників гімназії у 2016-2017 навчальному році".


Склад атестаційної комісії I рівня Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки у 2016 – 2017 н.р.


План роботи атестаційної комісії І рівня Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки на 2016-2017 навчальний рік.


Проведення відкритих уроків учителями, що атестуються у 2016 – 2017 н.р.


Звіт методична робота 2014 - 2015 н.р.


Типове положення про атестацію педагогічних працівників


Зразок звіту за міжатестаційний період


Зразок титульної сторінки


Алгоритм опису досвіду роботи


Загальні вимоги до оформлення методичних розробок


Вимоги до створення презентації


Пам'ятка для проведення самоаналізу уроку


Результативність роботи вчителя за останні 5 років (Зразок)


Результативність роботи вчителів гімназії


Перспективний план курсової перепідготовки вчителів Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки в 2014 – 2018 рр.