Загальні положення про умови прийому до 1 класу
Умови прийому дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

1. До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховуються діти з 6 років.

2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

3. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, що їх заміняють, подають заяву на ім'я директора гімназії, копію свідоцтва про народження дитини, дві фотокартки розміром 3х4, медичну картку встановленого зразка, копію паспорта одного з батьків, файл, папку.

4. При прийомі дитини до 1 класу проводиться співбесіда з шкільним психологом.

5. При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимим проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з метою перевірки її знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

6. Батьки або особи, які їх заміняють, ознайомлюються із Статутом Гадяцької гімназії.

7. Наказ про зарахування дитини до 1 класу гімназії видає директор на основі документів, як правило, до початку навчального року.


Загальні положення про прийом до гімназії
ПОЛОЖЕННЯ Про порядок конкурсного прийому учнів до Гадяцької гімназії

І. Загальні положення.

1.1. Прийом дітей до гімназії здійснюється на умовах конкурсного відбору з метою задоволення потреб дитини у якомога ранній профілізації навчання та з урахуванням її індивідуальних здібностей, природних обдарувань та власних уподобань, а також ідучи назустріч побажанням батьків.

1.2. Прийом дітей до класів більш ранніх ступенів навчання відбувається без конкурсного відбору.

1.3. Умови конкурсного відбору розроблені розроблене на основі Інструкції про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі, затвердженої наказом міністерства освіти України № 236 від 20.07.1994 та з урахуванням Проекту Інструкції Міністерства освіти та науки України "про конкурсний прийом дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та профільних класів середніх загальноосвітніх шкіл" № 1/9-565 від 19.12.2002.

1.4. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання, національності та віросповідання, матеріального стану сім'ї.

ІІ. Організація конкурсу.

2.1. Конкурс оголошується не пізніше ніж за 2 місяці до його початку.

2.2. Конкурсні випробування проводяться по закінченню навчального року і не пізніше 30 червня.

2.3. Додатковий конкурсний прийом можливий лише за умови наявності вільних місць. Він проводиться не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

2.4. Терміни та умови конкурсу доводяться до відому громадян через оголошення та ЗМІ, а також розміщуються на інформаційному куточку у гімназії.

2.5. Для участі в конкурсному відборі діти або їх батьки (особи, які їх заміняють) подають заяву на ім'я директора гімназії і табель успішності, учні, які вступають до 6 класу гімназії подають заяву і свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.6. За два тижні до початку конкурсних випробувань оголошується перелік тем, за якими вони проводитимуться.

2.7. Конкурсні випробування можуть проводитися в усній і письмовій формі, в т.ч. і у вигляді тестів, і є обов'язковими для вступу.

2.8. Конкурсні випробування проводяться з математики і української мови.

2.9. Під час конкурсних випробувань проводиться співбесіда з членами конкурсної комісії (числом не більше 3 членів) у присутності батьків.

2.10. Для учнів, які бажають вступити до 2-7 класів гімназії конкурсне випробування з профільної дисципліни є обов'язковим.

2.11. Учні, які мають за результатами річної (підсумкової) атестації досягнення з циклу профільних предметів на високому рівні (11-12 балів) чи є призерами 3-4 етапів предметних олімпіад, а також учасниками 2 та 3 етапів конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт МАН звільняються від конкурсних випробувань. До протоколу таким учням виставляється максимальний бал.

2.12. Учні-випускники 9 класів загальноосвітніх шкіл, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка зараховуються до гімназії без конкурсного відбору.

2.13. З учнями вказаних у п.п. 2.11 та 2.12. може проводитися співбесіда для з'ясування із їх загальним розвитком.

ІІІ. Проведення конкурсу.

3.1. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням із радою гімназії. Головою комісії є директор гімназії або його заступник.

3.2. Цим же наказом затверджуються предметні комісії для проведення предметних випробувань.

3.3. Зміст конкурсних випробувань з базових чи профільних дисциплін має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи.

3.4. Завдання з базових чи профільних дисциплін готує голова предметної комісії, після чого вони у запечатаному конверті зберігаються у директора гімназії і відкриваються в день випробувань.

3.5. Завдання конкурсних випробувань виконуються на листках паперу з кутовим штампом, які шифруються головою предметної комісії і передаються членам цієї комісії для перевірки без титульної сторінки. Дешифрування відбувається після виставлення балів.

3.6. Письмові роботи зберігаються у директора гімназії протягом 1 року.

3.7. Матеріали для співбесіди узгоджуються з методичним кабінетом районного відділу освіти.

3.8. Результати випробувань оформляються у вигляді протоколів предметних комісій, які оголошуються у письмовій формі не пізніше 3 днів після проведення випробувань та зберігаються у директора гімназії протягом 1 року.

3.9. Результати співбесіди оформляються у вигляді рекомендацій щодо кожного учня та передаються голові конкурсної комісії. Ці результати публічно не виголошуються, а батьки учнів (особи, які їх заміняють) можуть ознайомитися з рекомендацією щодо своєї дитини у індивідуальному порядку.

ІV. Порядок зарахування.

4.1. Діти, які успішно пройшли конкурсні випробування, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. Зарахування проводиться не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року.

4.3. Якщо учні, їх батьки (особи, які їх заміняють) незгодні з рішенням конкурсної комісії можуть звернутися до голови комісії з апеляцією не пізніше 3 днів з моменту оприлюднення результатів. Апеляція розглядається протягом 5 днів з моменту її подання.

4.4. Для розгляду апеляції наказом директора створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується відділом освіти райдержадміністрації. Головою такої комісії є представник відділу освіти.

4.5. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.6. Учні, які за підсумками не зараховані до гімназії за сприяння відділу освіти зараховуються до ін. навчальних закладів.

V. Контроль за проведенням конкурсу.

5.1. За дотримання вимог цього положення персональну відповідальність несе директор гімназії.