Українська мова

Творчі завдання на уроках української мови та літератури

"Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників" (Аврамко Л.П.)

"Основні правила чергування у – в, і – й" (Аврамко Л.П.)

"Мета спілкування і адресат мовлення; мовлення монологічне і діалогічне, усне і писемне, основні правила спілкування. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації" (Бердник Т.М.)

"Означення узгоджене і неузгоджене" (Бердник Т.М.)

"Числівник. Дві групи числівників" (Миколаєнко О.Г.)

"Ступені порівняння прикметників" (Шимка І.П.)

"Вживання м’якого знака" (Шимка І.П.)

"Займенник. Особові займенники" (Вінцковська В.П.)

"Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків" (Вінцковська В.П.)